Delen:

NTA-8080 certificaat voor duurzaam geproduceerde biomassa

Donderdag 08 November 2018

De vraag naar groene energie blijft groeien waarbij de herkomst en daarmee de duurzaamheid van biomassa steeds belangrijker wordt. Biomassa maakt immers deel uit van de korte koolstofketen, waarmee CO2 reductie gerealiseerd kan worden. Met het behalen van de NTA-8080 certificering borgt Van Berkel Biomassa & Bodemproducten de duurzame herkomst van biomassa voor energie, brandstoffen en biobased producten.

Van Berkel Biomassa & Bodemproducten produceert biomassa op basis van groene reststromen uit natuur, landschap en groenvoorzieningen met een broeikasgasemissie van  1 gCO2eq/MJ. Het certificaat geldt voor de locaties in Uden, Veldhoven en Etten-Leur. Duurzaamheid en CO2 reductie zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering van Van Berkel en deze certificering was een logische vervolgstap. Waarmee tevens voldaan wordt aan de duurzaamheidseisen van energiebedrijven en andere partijen.

Het NTA-8080 certificaat is onderdeel van Better Biomass, een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. De duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).

Naar het actueel overzicht
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: