Delen:

Onderhoud waterlopen met nieuw behaald BRL 7000 certificaat

Donderdag 13 Juni 2019

Onderhoud waterlopen Waterschap Aa en Maas
In opdracht Van Waterschap Aa en Maas heeft Van Berkel Landschap & Infra in de omgeving van Helenaveen groot onderhoud uitgevoerd aan diverse waterlopen. Er is gebaggerd over een lengte van vier kilometer, beschoeiing aangebracht en geherprofileerd. Om te voorkomen dat gedurende het jaar de afvoer van oppervlaktewater via de waterlopen wordt belemmerd is baggerspecie verwijderd en afgevoerd.

Vooraf was bekend dat er zich mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem bevonden. Om de veiligheid van de eigen medewerkers, de omgeving – inclusief aanwezig flora en fauna – te borgen, is een gedeelte van de Helenavaart op een beveiligde manier gebaggerd.

Communicatie met betrokken partijen en omwonenden is bij elke project belangrijk, maar heeft gezien de situatie in dit project extra aandacht gehad.

Waterbodemsaneringen met BRL 7000 protocol 7003
Tijdens het project is het certificaat BRL 7000 protocol 7003 behaald voor het uitvoeren van waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem. Met het behalen van het certificaat is het dienstenpakket van Van Berkel op het gebied van natuurbouw en –onderhoud nog verder uitgebreid.

Naar het actueel overzicht
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: