Delen:

Uitgerijpte keurcompost voor proeven innovatieve fruitteelt

Donderdag 02 Mei 2019

KIF Fruitteelt (Kennis- en Innovatieplatform voor de Fruitteelt) test en demonstreert innovatieve ontwikkelingen in de fruitteelt. Met een financiële impuls van de Provincie Zeeland zijn op diverse percelen proeven gestart. Van Berkel Biomassa & Bodemproducten verzorgt het onderdeel ‘circulair’ en heeft hiervoor uitgerijpte keurcompost fractie 0.20 geleverd.

Hergebruik houtige grondstoffen voor fruitteelt
Dinsdag 30 april vond de eerste veldbijeenkomst voor telers plaats. Tijdens deze bijeenkomst kregen de aanwezigen een toelichting op de gebruikte producten en meetpunten van de proeven. Rutger Hornikx, adviseur bodem en groen bij Van Berkel Biomassa & Bodemproducten, ging nader in op het hergebruik van houtige grondstoffen en de invloed van uitgerijpte keurcompost op de teelt. Voor het onderdeel circulair wordt keurcompost 0.20 enkel ingezet en als mengpartner bij Protix Flytilizer X meststof.

KIF Fruitteelt is een initiatief van Delphy, Meeuwse Handelsonderneming en Van Iperen. Het uiteindelijke doel is om samen met fruittelers en belanghebbenden te werken aan een rendabele en toekomstbestendige fruitteeltsector in Zeeland.

Naar het actueel overzicht
Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: