Agro

Vertrouwde partner voor de veehouderij
Van Berkel Groep is al meer dan zestig jaar actief in de veehouderij en beschikt over een schat aan kennis en ervaring op dit gebied. Die expertise vormt onze kracht. Veehouderijbedrijven schakelen ons dan ook op grote schaal in. Enerzijds voor de deskundige uitvoering van praktische bewerkingen als bemesten, inzaaien en oogsten, anderzijds voor gedegen (advies over) cultuurtechnische grondverbetering.

Ga naar de bedrijfsfilm over agro bij Van Berkel.

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: