Cultuurtechnische grondverbetering

Optimalisatie bodemsamenstelling en waterhuishouding
Via cultuurtechnische grondverbetering ondersteunt de Van Berkel Groep landbouwbedrijven bij het realiseren van een maximale gewasopbrengst met minimale kunstmatige beregening. Dit gebeurt via een doordachte inzet van diverse bewerkingen, zoals egaliseren (zowel van boven- als onderlaag), diepploegen, optimalisatie van het gehalte aan organische stoffen in de bodem of juist teeltlaagverschraling.

Advies over grondverbetering
Het resultaat van cultuurtechnische grondverbetering is een gelijkmatige samenstelling van de bodem en een optimale waterhuishouding. Van Berkel Groep kan u hierover ook adviseren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: