Groenrecycling & bioraffinage

Grootschalige groenrecycling
Met drie grootschalige verwerkingsinrichtingen in Uden, Veldhoven en Etten-Leur heeft de Van Berkel Groep een Brabantbrede dekking op het gebied van groenrecycling. Op deze locaties accepteren we allerlei organische reststromen uit natuur, tuin en openbaar groen, die we vervolgens bewerken tot hoogwaardige biomassa of verwerken tot bodemproducten. De volgende materialen nemen wij in:
• Berm- en slootmaaisel, gras en blad
• Snoeiafval, gemengd snoeihout en zuiver takhout
• Boomstronken en boomstobben
• Schoffelvuil, plantsoenafval, stobbenfreesafval en graszoden
• Resthout (a en b)
• Gewasresten land- en tuinbouw

Bij ontvangst maken we een eerste onderverdeling tussen de verschillende stromen. Ook houden we grondrijke stromen als slootvuil, schoffelvuil, plantsoenafval en graszoden apart.

Efficiënte inzamellogistiek
U kunt uw restmateriaal brengen, maar wij kunnen het ook bij u ophalen. Van Berkel Groep staat garant voor een efficiënte inzamellogistiek en beschikt hiervoor over onder meer containerwagens, kraanauto’s en walkingfloors.

Invasieve exoten
De Van Berkel Groep is een gecertificeerd erkende verwerker van invasieve exoten en draagt zo bij aan effectieve bestrijding van deze planten. Invasieve exoten zijn uitheemse planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw, de reuzebalsemien, de waterteunisbloem en de grote waternavel. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen schade veroorzaken voor natuur, gezondheid, waterbeheer, landbouw en andere belangen.

Op de locatie in Veldhoven maakt de Van Berkel Groep deze plantenresten en zaden van dit plantmateriaal op verantwoorde wijze onschadelijk om zo verdere verspreiding te voorkomen.

Bioraffinage
Op de verwerkingsinrichting van Van Berkel Biomassa & Bodemproducten in Uden wordt (berm)gras opgewerkt tot grondstof voor de kartonindustrie. Dit gebeurt in de bioraffinage installatie welke in 2015 samen met NewFoss gerealiseerd is.

In deze installatie verwijderen we verontreinigingen uit het gras, waarna we het gras behandelen zodat het geschikt is als grondstof in onder andere de papier- en kartonindustrie. Momenteel worden er eierdozen van deze grasvezel geproduceerd welke al te vinden zijn in de schappen van supermarkten zoals Jumbo en Albert Heijn. Zo hergebruiken we natuurlijke reststromen en ontstaat een duurzaam alternatief voor het gebruik van primaire grondstoffen. Dat maakt deze installatie uniek in de wereld.

Naast de geschoonde vezels gaan we ook overige waardevolle componenten zoals suikers, eiwitten en mineralen van elkaar scheiden en separaat beschikbaar maken voor andere doeleinden.


Ga naar onze locaties voor groenrecycling >>

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: