Natuurbouw en onderhoud

Thuis in natuurgebieden
Van Berkel Groep beheerst vrijwel alle facetten van natuurbouw en onderhoud. Van bodemverschraling, natuurtechnisch ontgraven, grondverbetering en de realisatie van ecologische verbindingszones tot de complete inrichting van natuurterreinen. Maar denk ook aan de aanleg van wandelpaden, beschoeiing, afrastering en beplanting.

afbeelding
afbeelding
afbeelding

Ecologische verbindingszone
In de loop der jaren heeft de Van Berkel Groep veel ervaring opgedaan met het aanleggen van ecologische verbindingszones in opdracht van overheden en natuurbeheerorganisaties. Alle bijbehorende maatregelen kunnen wij dan ook voor u uitvoeren. Of het nu gaat om de aanleg van vistrappen en faunapassages, de realisatie van houtwallen of bijvoorbeeld het herstel van oude meanders.

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: