Waterlopen

Van baggeren tot taluds herstellen
Van Berkel Groep is een veelgevraagde partner voor werkzaamheden in en rondom waterlopen. Zo kunt u ons inschakelen voor baggerwerken, het onderhoud van duikers en het herstellen, profileren en egaliseren van taluds en werkpaden.

Maaien van alle soorten waterlopen
Het maaien van sloten, vijvers, dijken, taluds en ecologische verbindingszones is de Van Berkel Groep op het lijf geschreven. We beschikken over een breed scala aan maaimaterieel: van smalspoormachines voor kleine waterlopen en smalle werkpaden, tot machines die geschikt zijn voor brede waterlopen en grote vijvers. Het onderhoud gebeurt veelal op ecologisch verantwoorde wijze, om de natuurwaarde te behouden en/of te versterken. Een pragmatische en vooruitstrevende aanpak staat daarbij centraal.

afbeelding
afbeelding
afbeelding

Stenen rooien
Bij onderhoud van watergangen komt baggerspecie vrij. Deze wordt vaak direct op aanliggende percelen verspreid. In de baggerspecie kunnen stenen zitten wat niet wenselijk is. Van Berkel Groep heeft daarvoor de oplossing; een stenenrooier. Met behulp van de stenenrooier kunnen wij stenen scheiden van de bagger, zelfs als de grond relatief nat is. 

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: