Algemene voorwaarden

Van Berkel Landschap & Infra BV / Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV / Van Berkel Bouwstoffen & Transport BV
Op al onze mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Van Berkel Groep van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17178013 per 15 januari 2019. De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen, downloaden en printen.

Van Berkel Logistics BV
Op al onze mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden zijn de Intermodale Barge Voorwaarden van de Vereniging van Inland Terminal Operators (VITO) van toepassing. Download hier de Vitovoorwaarden.


Algemene Inkoopvoorwaarden

Van Berkel Landschap & Infra BV / Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV / Van Berkel Bouwstoffen & Transport BV
Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Van Berkel Groep van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17178013 per 25 augustus 2020. De algemene Inkoopvoorwaarden zijn hier te raadplegen, downloaden en printen.

Emaildisclaimer

 

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: