CO2

Beleid CO2
Van Berkel Groep is gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Vanuit ons maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef streven we ernaar bij te dragen aan het reduceren van CO2 uitstoot. De CO2-prestatieladder is een instrument dat ons daarbij helpt. De doelstelling is om de CO2 emissie voor de gehele organisatie jaarlijks voor scope 1, scope 2 en scope 3 met 1% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2016. Meer informatie over de CO2-prestatieladder kan gevonden worden op www.SKAO.nl.

Om deze doelstelling te realiseren worden initiatieven onderzocht en waar mogelijk toegepast. Dit geldt voor dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten alsook voor sector- en keteninitiatieven. Hiermee minimaliseren we de negatieve belasting op de leefbaarheid van de omgeving als gevolg van onze activiteiten en dragen bij aan een vergroting van het milieubewustzijn van onze medewerkers, partners en derden. Van Berkel Groep heeft de CO2-prestatieladder geïntegreerd binnen het integraal managementsysteem waardoor gestructureerd wordt gewerkt aan vermindering van de CO2 uitstoot.

De zorg voor ons milieu maken wij aantoonbaar in een halfjaarlijks opgestelde CO2-footprint.

Om het milieubewustzijn van onze medewerkers, partners en derden, worden onze CO2 footprint en onze reductiedoelstellingen intern en extern gecommuniceerd. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld.

Voor meer informatie of indien u een keteninitiatief ontplooit waarbij Van Berkel van toegevoegde waarde kan zijn, nodigen wij u graag uit ons hierover te informeren via telefoonnummer 0413-363259 of via e-mailadres info@vanberkelgroep.eu.

Een nadere toelichting op ons CO2 reductiebeleid is te vinden in het voortgangsverslag CO2 van Van Berkel.

Overzicht diverse documenten
Certificaat niveau 5 van de CO2-prestatieladder
Communicatieplan CO2
Sector- en keteninitiatief eigen initiatief Van Berkel: Revicon
Overzicht sector- en keteninitiatieven
Van Berkel Groep pakt CO2-uitstoot aan met hoogwaardige dieselbrandstof
Circulair bouwen: Van Berkel bouwt met eigen betongranulaat

Voortgangsverslag
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2020 totaal
Voortgangsverslag CO2 2020 update Q1 en Q2
Voortgangsverslag CO-prestatieladder 2019 totaal
Voortgangsverslag CO 2019 update Q1 en Q2
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2018 totaal
Voortgangsverslag CO2 2018 update Q1 en Q2
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2017 totaal
Voortgangsverslag CO2 2017 update Q1 en Q2
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2017

CO2 footprint
CO2 footprint gehele jaar 2020
CO2 footprint eerste helft 2020
CO2 footprint gehele jaar 2019
CO2 footprint eerste helft 2019
CO2 footprint gehele jaar 2018
CO2 footprint eerste helft 2018
CO2 footprint gehele jaar 2017
CO2 footprint eerste helft 2017
CO2 footprint gehele jaar 2016

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: