Historie

Agrarisch loonbedrijf
De historie van de Van Berkel Groep voert terug naar 1955, toen de familie als eerste in het dorp een tractor kocht en daarmee werkzaamheden ging verrichten voor andere boeren. Met hun ondernemerszin legden de broers Harrie en Henk van Berkel een solide basis voor het familiebedrijf. In de jaren die volgden, bouwden de beide broers hun activiteiten verder uit. Kenmerkend voor Van Berkel is dat het bedrijf al vroeg de bakens verzette en een bredere dienstverlening nastreefde dan alleen voor de landbouw.

Uitbreiding van activiteiten
In de jaren 60 werd het dienstenpakket uitgebreid met grondverzet en zandwinning. Hiermee was het fundament gelegd voor de huidige brede dienstverlening op het gebied van grondwerken, wegenbouw, waterbouw en machinaal slopen. In de jaren 70 kwamen daar ook cultuurtechnische activiteiten bij, wat al snel tot een stevige groeiversnelling leidde. Het aanleggen en onderhouden van landschap voor overheden, bedrijven en land- en terreinbeheerders is tot op de dag van vandaag een belangrijke activiteit van de Van Berkel Groep, en vormt eveneens een belangrijk onderdeel van Van Berkel Landschap & Infra BV.

Nieuwe ontwikkelingen
Door de jaren heen wist het bedrijf zich steeds op vooruitstrevende wijze aan te passen aan ontwikkelingen in de maatschappij. Zo startten Harrie en Henk van Berkel in de jaren 80 als een van de eersten in de omgeving met bronboring voor beregening in de landbouw.  

Groenrecycling
Begin jaren 90 volgde uitbreiding met groenrecycling. De activiteiten werden ondergebracht in zusterbedrijf Ciclo Groenrecycling BV, dat sinds 2010 Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV is. Als gevolg van een samenwerking met de gemeente Etten-Leur, werd in 2010 een locatie in Etten-Leur toegevoegd. In 2011 volgde opnieuw uitbreiding door voortzetting van de activiteiten van J. Bierings Groencompostering in Veldhoven.

Tweede generatie
Eind jaren 90 vond geleidelijk de juridische en bestuurlijke bedrijfsovername plaats door de tweede generatie Van Berkel. De broers Jan, Tonio en Hein van Berkel en neef Patrick van Berkel zetten gezamenlijk het bedrijf van hun vaders Harrie en Henk voort. 

Logistieke dienstverlening
In 2004 werd gestart met logistieke dienstverlening via Inland Terminal Veghel, onze eerste op- en overslaglocatie. In 2013 is daar Inland Terminal Cuijk en in 2020 Inland Terminal Oss aan toegevoegd. De drie terminals leggen zich toe op de logistiek van maritieme containers en bulkgoederen. De organisatie onderhoudt binnenvaartverbindingen tussen de zeehavens en Veghel, Cuijk en Oss in combinatie met voor- en natransport.

Bouwstoffen
Met de overname van Verbiezen Transport- & Sloopbedrijf in Eindhoven in 2011, werden de activiteiten op het gebied van bouwstoffen en transport uitgebreid. Van Berkel Groep richt zich nu vanuit de vestiging in Eindhoven ook op de productie van bouwstoffen op basis van puin, onder de vlag van Van Berkel Bouwstoffen & Transport.  

Aanpakkers
Van Berkel Groep staat midden in de maatschappij. We richten ons op de dag van vandaag en hebben tegelijkertijd oog voor de dag van morgen én overmorgen. Het resultaat is een structurele, stabiele groei, zowel autonoom als via overnames. Van Berkel Groep denkt in generaties in plaats van jaren, en hecht waarde aan de eigen identiteit. Dat laat ook de tweede generatie Van Berkel zien. Alle vier de aandeelhouders – Jan, Tonio, Hein en Patrick van Berkel – zijn werkzaam binnen het bedrijf, dat inmiddels een holdingstructuur kent. Zij bewaken de aanpakkersmentaliteit die het familiebedrijf al sinds 1955 kenmerkt. 

Van Berkel Groep

Ik ben op zoek naar: